Siamese Fighting Fish har valgt at skære lidt med på navnet
(og op for vellyden) De hedder nu

SIAMESE

Besøg deres side her:

SIAMESE på Facebook

 

 

Feel free to contact the Webhamster - remember to replace [at]with @